21.9.2020

 

OZNAM O ÚHRADE ČLENSKÉHO POPLATKU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o úhrade členského príspevku v školskom roku 2020/2021.

 

Výška členského príspevku bola na stretnutí Združenia rodičov ZŠ Kulíškova 8, 16.9.2020 rodičmi 

schválená v sume 30 € na jedno dieťa. 

Pokiaľ našu školu navštevujú dve a viac detí z rodiny, výška členského príspevku je 35 € za všetky deti.

Všetky takto získané  finančné prostriedky z členského používa združenie výlučne na skvalitnenie výučby 

detí v škole (zakúpenie vybavenia, učebných a športových pomôcok, knihy atď.), na rôzne kultúrne podujatia 

pre deti, na výlety, školy v prírode a veľa, veľa ďalších akcií.

 

Príspevok môžete uhradiť prevodom, alebo vkladom na účet Združenie rodičov 

TATRA BANKE - IBAN: SK37 1100 0000 0026 2285 2290

do poznámky prosím zadajte triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje

 

Prípadné otázky prosím adresujte na e-mail: zdruzeniekuliskova@gmail.com

 

V prípade, že ste členský príspevok už uhradili  ďakujeme.

 

Všetci členovia združenia  rodičov pri ZŠ Kulíškova