14. 10. 2019

 

 

Základná škola Kulíškova 8, 821 09 Bratislava

Vážená pani predsedkyňa Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava, Mgr. Ľudmila Tichá a členovia združenia,

touto cestou by som v mene vedenia školy poďakovala rodičom a deťom, ktorí sa zúčastnili dňa 12.10.2019 celoškolského podujatia Brigáda. Rodičia osadili mobilné záhradky, pripravili stojisko pre bicykle a kolobežky a upravili kvetinový záhon. Brigáda sa uskutočnila aj pri príležitosti realizácie grantu ZDRAVIE NA TANIERI, ktorý sme získali z MŠVVŠ SR.

Prosím odovzdajte naše poďakovanie týmto rodičom:

 1. p. Koreniev     III.B
 2. p. Mrva           III.A
 3. p. Gabliková   I.B
 4. p. Gablik         I.B
 5. p. Heteňák      IV.C
 6. p. Borkovič     III.C
 7. p. Borkovičová           III.C
 8. p. Šavoltová   III.A
 9. p. Melicherová           II.A
 10. p. Petrov         I.B
 11. p. Bujčanová  I.B
 12. p. Petrová       I.B
 13. p. Kováčová   III.A
 14. p. Zaťko         V.A
 15. p. Zagila         IV.B
 16. p. Králik         IV.C, II.A
 17. p. Novák         III.A
 18. p. Poljovka     I.C
 19. p. Poljovková I.C
 20. p. CHarvát VIII.A

 

S pozdravom Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

06. 099

Vážení rodič,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o úhrade členského príspevku v školskom roku 2019/2020.

Vážený rodič,

tak, ako každý rok aj v tomto roku si  Vás  dovoľujeme požiadať o  úhradu členského príspevku do Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8  na školský rok 2019/2020.

Príspevok môžete uhradiť formou:

 • prevodom, alebo vkladom na účet Združenie rodičov v TATRA BANKE

IBAN: SK 3711000000002622852290

Výška členského príspevku bola rodičmi schválená na 20 € na dieťa. Pokiaľ našu školu navštevujú dve a viac deti v rodine výška členského príspevku je 25 € za všetky deti.

Všetky takto získané  finančné prostriedky z členského používa združenie výlučne na skvalitnenie výučby detí v škole ( zakúpenie stolov a stoličiek, športových pomôcok, knihy atď.), na rôzne kultúrne podujatia pre deti, na výlety,  školy v prírode a veľa, veľa ďalších akcií.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím pošlite ich na e-mail zdruzeniekuliskova@gmail.com,

Informácie o činnosti združenia nájdete na stránkach školy www.zskuliskovaba.edu.sk , alebo na stránke združenia www.zdruzeniekuliskova.webnode.sk .

 V prípade, že ste členský príspevok už uhradili  ďakujeme.

 Všetci členovia združenia  rodičov pri ZŠ Kulíškova

 

Príloha:Členské za školský rok.docx (178605)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07. 02. 2019

Vážení rodičia,

aj v tomto roku 2019 sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste svoje 2% dane z príjmov

venovali v prospech Združenia rodičov pri Základnej školene Kulíškova 8, Bratislava.

Získané prostriedky sa použíjú výlučne na skvalitnenie výučby detí v škole, na rôzne

kultúrne a športové aktivity, výlety a školy v prírode a pod.

 

Vyhlasenie_2-.rtf (109421)
vyhlasenie-zamestnanci.docx (18106)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.09.2016

Vážení rodičia.

Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava podporilo projekt ,,Technika má budúcnosť".

Viac informácii nájdete na web stránke školy - odkaz

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.03.2016

Poďakovanie učiteľom.

Úspechov i tvorivej práce bolo tento školský rok naozaj veľa.
Práve preto pochváliť treba tých, čo za týmito úspechmi i tento rok stoja.
Im rovnako za ich celoročnú prácu naša vďaka patrí, za to s akou vervou a úsilím každoročne zdolávajú Tatry.

Často možno v tieni zabudnutia stoja, no hlavne vďaka nim je predsa úspechov, akcií i dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov tak nespočetne veľa.
Na ich pleciach však bremä leží najťažšie, keďže formujú to, čo je pre nás všetkých najdrahšie.

Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má, pretvárať detskú dušu, otvárať jej brány poznania dokorán.

V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať, za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas, ktorý žiakom počas

celého roka venovali a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali.

 

Veľa síl, trpezlivosti  a úspechov do ďalších rokov  praje

Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova

-------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2016

Vážení rodičia a priatelia školy,

tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste svoje 2% dane z príjmov venovali v prospech Združenia rodičov pri Základnej škole Kulíškova 8, Bratislava. Všetky takto získané prostriedky združenie používa výlučne na skvalitnenie výučby detí v škole, na rôzne kultúrne podujatia pre deti, na výlety, školy v prírode a pod.

Bližšie informácie nájdete na našej podstránke ,,Informácie" - odkaz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.01.2016

Informácie o činnosti Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8 nájdete aj v priložených zápisoch zo stretnutí, kde sa dozviete podrobnejšie informácie.

Zápisy sa nachádzajú v časti - Informácie pre rodičov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.12.2015

 ...........................................................................................................................................................................................

04.11.2015

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ZŠ Kulíškova 8, Bratislava v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Ružinov a Združením rodičov pri ZŠ Kulíškova 8 od septembra do konca novembra 2015 realizuje projekt ,,Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble".

Projekt bol úspešne ukončený a vyúčtovaný v zmysle pokynov projektu - viac

 ...........................................................................................................................................................................................

07.09.2015

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o úhrade členského príspevku v školskom roku 2015/2016.

Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom súbore, alebo na našej stránke v sekcii ... Informácie pre rodičov

Príloha: Žiadosť o členský príspevok.doc 

.............................................................................................................................................................................................

 

V priestoroch záhrady areálu školy prebieha ukončenie projektu ,,Environmentálna učebňa Kulíška"...viac

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 05.11.2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie projektu ,,Posedenie pod čerešňou" ...viac