Podporte nás 2%

Vážení rodičia a priatelia školy!

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste svoje 2% dane z príjmov venovali v prospech Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava. Všetky takto získané prostriedky použijeme výlučne na skvalitnenie výučby detí v škole, na kultúrne podujatia pre deti, výlety, školy v prírode a pod.

V sekcii „Zápisnice“ si môžete prečítať, na aké účely sa prostriedky združenia použili v minulosti. Veríme, že aj tento rok nám zachováte priazeň a svoje 2 % dane poukážete v prospech našej školy.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2022.    

  

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

    predvyplnené tlačivo na stiahnutie: V2Pv21_Vyplnene.pdf (116,5 kB)

 

3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Viac informácií o tom, ako poukázať 2%  a podrobné inštrukcie pre SZČO, firmy aj zamestnávateľov nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

 

Ď A K U J E M E !